หมวดหมู่: ผม

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง Evan Rachel Wood Lyrics "All Is Found" บน ไทย

เนื้อเพลง Evan Rachel Wood

'พบทั้งหมด'
(จากซาวด์แทร็ก 'Frozen 2')

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
นอนหลับที่รักของฉันปลอดภัยและเสียง
สำหรับในแม่น้ำนี้พบทั้งหมด


aaliyah แจ้งให้เราทราบ
ในน่านน้ำของเธอลึกและเป็นจริง
โกหกคำตอบและเส้นทางสำหรับคุณ
ดำดิ่งลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ไกลเกินไปหรือคุณจะจมน้ำตาย

ใช่เธอจะร้องเพลงให้กับคนที่จะได้ยิน
และในเพลงของเธอเวทมนตร์ทั้งหมดไหลไป
แต่คุณกล้าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดได้ไหม?
คุณสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม่น้ำรู้หรือไม่?

ที่ซึ่งลมเหนือพัดเข้าหาทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาบ้านที่รักของฉันถูกผูกไว้
เมื่อทุกอย่างหายไปก็จะพบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...