เนื้อเพลง Aaron Neville

'ความรักของเราอยู่ที่นี่'ชัดเจนมากความรักของเราอยู่ที่นี่


ไม่ใช่สำหรับปี แต่ตลอดวัน
โอ้วิทยุและโทรศัพท์และภาพยนตร์ที่เรารู้จัก
อาจเพิ่งผ่านเพ้อฝันและในเวลาอาจไป

แต่ที่รักที่รักของเราอยู่ที่นี่ต่อไป
ร่วมกันเราจะไปไกลทางยาว
ในเวลาที่หินอาจแตกสลายกิบอาจพัง
มันทำมาจากดินเหนียวเท่านั้น แต่ความรักของเราอยู่ที่นี่

แต่ที่รักที่รักของเราอยู่ที่นี่ต่อไป

Camila cabello mgk
ร่วมกันเราจะไปไกลทางยาว
ในเวลาที่หินอาจแตกสลายกิบอาจพัง
มันทำมาจากดินเหนียวเท่านั้น แต่ความรักของเราอยู่ที่นี่
ความรักของเราอยู่ที่นี่ความรักของเราอยู่ที่นี่