เนื้อเพลงที่เป็นนามธรรม

'เวลา (สลับฉาก)'

ฉันไม่ใช่คนที่ฉันเคยเป็น แต่ก็ไม่ใช่คุณอีกแล้ว


มีหลายสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่นั้นมา
หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยผ่านมา

เวลา, เวลา, เวลา
เวลาเห็บไป
เวลา, เวลา, เวลา
เราต้องรอใคร

ฉันไม่ใช่คนที่ฉันเคยเห็น แต่ก็ไม่ใช่คุณ
มีหลายสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่นั้นมา
หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยผ่านมา

abc รูปลักษณ์ของความรัก

เวลา, เวลา, เวลา
เวลาเห็บไป
เวลา, เวลา, เวลา
เราต้องรอใคร